IREB® CPRE Advanced Level Requirements Management

Opis szkolenia

Szkolenie rozwija zagadnienia zarządzania wymaganiami wprowadzone na poziomie podstawowym certyfikacji IREB® CPRE.

Podczas szkolenia uczestnik pozna różne aspekty zarządzania informacjami o wymaganiach – od ustalenia struktury atrybutów, poprzez zarządzanie wersją i procesem.

Szkolenie prowadzone przez Karolinę Zmitrowicz – doświadczonego inżyniera wymagań i menedżera jakości, z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB®.

Szkolenie zawiera część warsztatową – praktyczne wykorzystanie poznanych technik.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Inżynierów wymagań
 • Analityków biznesowych i systemowych
 • Konsultantów IT
 • Właścicieli produktu (Product Ownerów)
 • Przedstawicieli innych specjalizacji IT (menadżerowie, programiści, testerzy etc.)

Co zyskasz?

 • Przygotujesz się do zgania egzaminu certyfikacyjnego (analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych z uwzględnieniem istotnych aspektów)
 • Zapoznasz się z zaawansowanymi praktykami zarządzania wymaganiami wg IREB
 • Poznasz zasady budowania modelu informacyjnego wymagań

Zakres

Czym jest zarządzanie wymaganiami?

 • Definicja zarządzania wymaganiami
 • Zadania w zarządzaniu wymaganiami
 • Cele i korzyści zarządzania wymaganiami
 • Plan zarządzania wymaganiami
 • Istotne standardy

Model informacji o wymaganiach

 • Podstawy
 • Formy prezentacji
 • Tworzenie modelu informacji o wymaganiach

Przypisywanie atrybutów i widoków wymagań

 • Cele przypisywania atrybutów
 • Wykorzystanie schematu atrybutów
 • Projektowanie schematu atrybutów
 • Zarządzanie zmianami w schematach atrybutów
 • Cele i rodzaje widoków
 • Definicja widoków i ryzyka z nimi związane
 • Optymalizacja populacji atrybutów i tworzenie widoków

Ocena i priorytetyzacja wymagań

 • Zasady oceny
 • Priorytetyzacja wymagań
 • Techniki ad-hoc priorytetyzacji
 • Klasyfikacja dwukryterialna
 • Technika 100-dolarowa
 • Analityczne techniki priorytetyzacji
 • Kombinacje technik priorytetyzacji

Zarządzanie Wersjami i Zmianami

 • Wersjonowanie wymagań
 • Kontrola wersji dla wymagań i dokumentów wymagań
 • Konfiguracja wymagań
 • Bazowa wersja wymagań
 • Rozgałęzianie wymagań
 • Zarządzanie zmianami w wymaganiach
 • Przyczyny, źródła i harmonogram zmian wymagań
 • Rodzaje zmian w wymaganiach
 • Analiza i dokumentacja stabilności wymagań
 • Proces zarządzania zmianami

Śledzenie wymagań

 • Powody śledzenia wymagań
 • Co oznacza śledzenie wymagań?
 • Dlaczego śledzenie wymagań i artefaktów jest ważne?
 • Różne widoki śledzenia
 • Typy relacji dla relacji śledzenia
 • Formy prezentacji dla relacji śledzenia
 • Jawna i pośrednia dokumentacja śledzenia
 • Dwukierunkowe i jednokierunkowe relacje śledzenia
 • Formy prezentacji relacji śledzenia
 • Opracowywanie strategii dla projektu-specyficznego śledzenia
 • Tworzenie i wykorzystywanie konkretnych modeli śledzenia
 • Proces definiowania konkretnego modelu śledzenia
 • Korzystanie z konkretnego modelu śledzenia
 • Miary do oceny zaimplementowanego śledzenia
 • Wyzwania w śledzeniu artefaktów nie-tekstowych

Zarządzanie Wariantami dla Wymagań

 • Wykorzystanie wariantów wymagań
 • Formy jawnej dokumentacji wariantów i ich ocena
 • Modelowanie cech

Raportowanie w Zarządzaniu Wymaganiami

 • Cele i korzyści raportowania w zarządzaniu wymaganiami
 • Ustanowienie systemu raportowania w zarządzaniu wymaganiami
 • Interfejsy
 • Zawartość raportu
 • Wskazówki dotyczące opracowywania i stosowania raportów
 • Proces definiowania raportu
 • Kluczowe wskaźniki w inżynierii wymagań
 • Kluczowe wskaźniki w zarządzaniu wymaganiami
 • Wyprowadzanie kluczowych wskaźników za pomocą metody Goal-Question-Metric
 • Ryzyka i problemy związane z raportowaniem

Zarządzanie procesami inżynierii wymagań

 • Inżynieria wymagań jako proces
 • Parametry procesu inżynierii wymagań
 • Dokumentowanie procesu inżynierii wymagań
 • Monitorowanie i kontrolowanie procesu inżynierii wymagań
 • Doskonalenie procesu w inżynierii wymagań

Zarządzanie wymaganiami w projektach Agile

 • Tło
 • Zarządzanie wymaganiami w projektach Agile
 • Mapowanie działań RM na działań w Scrum

Wykorzystanie narzędzi w zarządzaniu wymaganiami

 • Rola narzędzi w zarządzaniu wymaganiami
 • Podstawowa procedura wyboru narzędzi
 • Wymiana danych między narzędziami do zarządzania wymaganiami

Czas trwania

3 dni (24 godziny wraz z przerwami)

Cena

3000 PLN + VAT (3690 PLN z VAT)

Cena dotyczy tylko szkolenia.

W przypadku zainteresowania egzaminem, prosimy o kontakt.

Planowane terminy

 • 17 – 19 czerwca 2024 (poniedziałek – środa)
 • 8 – 10 lipca 2024 (poniedziałek – środa)
 • 5 – 7 sierpnia 2024 (poniedziałek – środa)
 • 9 – 11 września 2024 (poniedziałek – środa)

Egzamin

 • Forma: 
  • Practitioner: test wielokrotnego wyboru
  • Specialist: praca pisemna
 • Czas trwania:
  • 75 minut – w języku ojczystym
  • 90 minut – w języku obcym
 • Liczba pytań: 45
 • Próg zdania:
  • test: 70%
  • praca pisemna: 60%
 • Język egzaminu: angielski lub niemiecki

 

Egzamin nie jest częścią szkolenia. Jest przeprowadzany przez zewnętrzną organizację.

Skuteczne i efektywne zarządzanie wymaganiami

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Zapisz się lub zamów indywidualną ofertę.

Zapisz się