IREB® CPRE Advanced Level Requirements Elicitation

Opis szkolenia

Szkolenie rozwija zagadnienia pozyskiwania wymagań wprowadzone na poziomie podstawowym certyfikacji IREB CPRE.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą pogłębioną wiedzę na temat różnych technik i podejść do pozyskiwania wymagań. Będą mieli okazję dowiedzieć się, jak identyfikować źródła wymagań oraz planować proces ich pozyskiwania wymagań. Ponadto, poznają techniki konsolidacji wymagań, w tym zarządzanie konfliktami w wymaganiach.

Program szkolenia opiera się na treści programu nauczania „IREB CPRE Advanced Level Requirements Elicitation”, stworzonego przez międzynarodową organizację IREB® (International Requirements Engineering Board), będącą zrzeszeniem cenionych specjalistów w dziedzinie inżynierii wymagań z różnych obszarów nauki, przemysłu i doradztwa.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do podjęcia egzaminu certyfikacyjnego.

Szkolenie prowadzone przez Karolinę Zmitrowicz – doświadczonego inżyniera wymagań i menedżera jakości, z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB®.

Szkolenie zawiera część warsztatową – praktyczne wykorzystanie poznanych technik.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Inżynierów wymagań
 • Analityków biznesowych i systemowych
 • Konsultantów IT
 • Właścicieli produktu (Product Ownerów)
 • Przedstawicieli innych specjalizacji IT (menadżerowie, programiści, testerzy etc.)

Co zyskasz?

 • Przygotujesz się do zgania egzaminu certyfikacyjnego (analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych z uwzględnieniem istotnych aspektów)
 • Dowiesz się jak zaplanować proces pozyskiwania wymagań i rozwiązywania konfliktów
 • Poznasz techniki określania źródeł wymagań
 • Poznasz zaawansowane techniki pozyskiwania wymagań
 • Dowiesz się jak rozpoznać i rozwiązać konflikt wymagań
 • Przygotujesz się do zgania egzaminu certyfikacyjnego

Zakres

Ramy strukturyzacji i zarządzania pozyskiwaniem wymagań i rozwiązywaniem konfliktów

 • Zakres pozyskiwania i rozwiązywania konfliktów w inżynierii wymagań
 • Czynniki istotne dla podejścia do planowania elicytacji i rozwiązywania konfliktów
 • Planowanie i realizacja pozyskiwania wymagań i rozwiązywania konfliktów
 • Wzorce procesu

Źródła wymagań

 • Podstawy źródeł wymagań
 • Identyfikacja, klasyfikacja, zarządzanie interesariuszami
 • Identyfikacja, klasyfikacja, zarządzanie systemami

Techniki pozyskiwania wymagań

 • Techniki zbierania informacji
 • Techniki projektowania i generowania pomysłów
 • Narzędzia myślenia
 • Przykład strukturyzacji technik pozyskiwania informacji: atrybuty

Rozwiązywanie konfliktów

  • Identyfikacja konfliktu
  • Analiza konfliktu
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Dokumentacja rozwiązania konfliktu

Umiejętności inżyniera wymagań

  • Wymagane umiejętności w zakresie pozyskiwania informacji
  • Teoria komunikacji i modele komunikacji
  • Autorefleksja nad osobistymi umiejętnościami w zakresie pozyskiwania wymagań
  • Możliwości rozwoju osobistego
  • Uczenie się na podstawie wcześniejszych doświadczeń

Czas trwania

3 dni (24 godziny wraz z przerwami)

Cena

3000 PLN + VAT (3690 PLN z VAT)

Cena dotyczy tylko szkolenia.

W przypadku zainteresowania egzaminem, prosimy o kontakt.

Planowane terminy

 • 17 – 19 czerwca 2024 (poniedziałek – środa)
 • 17 – 19 lipca 2024 (poniedziałek – środa) trener: Karolina Zmitrowicz
 • 28 – 30 sierpnia 2024 (poniedziałek – środa) trener: Karolina Zmitrowicz

Egzamin

 • Forma: 
  • Practitioner: test wielokrotnego wyboru
  • Specialist: praca pisemna
 • Czas trwania:
  • 75 minut – w języku ojczystym
  • 90 minut – w języku obcym
 • Liczba pytań: 45
 • Próg zdania:
  • test: 70%
  • praca pisemna: 60%
 • Język egzaminu: angielski lub niemiecki

 

Egzamin nie jest częścią szkolenia. Jest przeprowadzany przez zewnętrzną organizację.

Zostań ekspertem w pozyskiwaniu wymagań

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Zapisz się lub zamów indywidualną ofertę.

Zapisz się