Outsourcing - analiza biznesowa i systemowa

Opis współpracy

Oferujemy outsourcing wybranych elementów analizy biznesowej i systemowej oraz inżynierii wymagań.

Zakres współpracy
  • Analiza potrzeb organizacji
  • Analiza zakresu projektu
  • Analiza interesariuszy
  • Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań
  • Priorytetyzacja wymagań
  • Modelowanie procesów biznesowych
  • Modelowanie systemów
  • Ocena opcji rozwiązania
  • Ewaluacja wdrażanych rozwiązań

Elastyczne i efektywne wsparcie Twojej organizacji

Indywidualna oferta?

Skontaktuj się z nami. Razem poszukamy optymalnych rozwiązań.

Kontakt