Szkolenia

Oferta szkoleń

Szkolenia tworzone przez praktyków, dedykowane profesjonalistom.

Inżynieria wymagań – IREB® CPRE Foundation Level

Przygotowanie do egzaminu IREB Certyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań.

IREB® CPRE Advanced Level Requirements Modeling

Zaawansowane szkolenie dotyczące modelowania wymagań, bazujące na standardzie IREB® CPRE.

IREB® CPRE Advanced Level Requirements Elicitation

Zaawansowane szkolenie dotyczące pozyskiwania wymagań, bazujące na standardzie IREB® CPRE.

IREB® CPRE Advanced Level Requirements Management

Zaawansowane szkolenie dotyczące zarządzania wymaganiami, bazujące na standardzie IREB® CPRE.

IREB® RE@Agile - Agile Primer

Omówienie zagadnień inżynierii wymagań w kontekście metodyk zwinnych (Agile).

Analiza biznesowa w projekcie IT

Poprawne i efektywne zastosowanie technik analizy biznesowej w projekcie, na przykładzie wybranego Case Study.

Zarządzanie wymaganiami w projekcie IT

Intensywne szkolenie umożliwiające uczestnikowi nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania wymaganiami.

Analiza biznesowa – przegląd zagadnień

Przegląd zagadnień, profesjonalna terminologia oraz popularne techniki używane w analizie biznesowej.

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0

Modelowanie procesów biznesowych przy użyciu BPMN. Elementy notacji, przykłady biznesowe, dobre praktyki.

Analiza biznesowa w środowisku zwinnym

Efektywna analiza biznesowa w środowisku Agile. Efektywne techniki, zasady i dobre praktyki.

Zarządzanie interesariuszami - BCS Stakeholder Management

Intensywne szkolenie umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania interesariuszami

Analiza biznesowa - BCS Business Analysis

Podstawowe szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poprawnie zrozumieć analizę biznesową.

Projektowanie zorientowane na użytkownika

Szkolenie dotyczące użyteczności rozwiązań IT i jej wpływu na sukces projektów.

Indywidualna oferta?

Skontaktuj się z nami. Razem poszukamy optymalnych rozwiązań.

Kontakt