Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania  danych osobowych.

Słownik pojęć

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;
 • serwis – strona internetowa www.new.itability.pl;
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

ITability sp. z o.o., zwana dalej ITABILITY

Dane kontaktowe: ul. Rynek 60, (50-116) Wrocław NIP: 897 18 79 430

e-mail: kontak@new.itability.pl

2. ITABILITY oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Realizując działalność spółki, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. Zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. na wykorzystanie Twojego wizerunku poprzez udostępnienie szkolenia w którym brałeś udział. Udostępnione materiały reklamowe znajdziesz na naszej stronie internetowej i należących do nas social mediach (Facebook). Zgody zbieramy również na to, żebyśmy mogli wysyłać Tobie ofertę marketingową dzięki której dowiesz się o naszej bieżącej działalności. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
 2. Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy klientów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – osób współpracujących z nami w imieniu klienta/ kontrahenta).
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawienia faktury.
 4. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), poprzez utrzymanie kontaktu w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dotyczących naszej działalności. Przetwarzamy dane także w celu dochodzenia roszczeń i praw związanych z prowadzoną działalnością.
 5. Prowadzenie działań marketingowych w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail gdy ITABILTY uzyska zgodę na kanał komunikacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą prawo telekomunikacyjne.
 6. Prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości). Wraz z Facebook Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratora w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk i reklam. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdziecie pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 7. Przetwarzanie plików cookies ( art. 6 ust.1 lit. f RODO) dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w pkt dot. plików cookies lub czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

2. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów dla jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów dla jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Dobrowolność podania przez Ciebie danych osobowych

 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez ITABILITY z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług (m.in. szkoleń otwartych, wsparcia i consultingu), zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z nami (w tym w związku z Twoim udziałem w organizowanym przez nas szkoleniu), Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu). W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez ITABILITY w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

5. Jakie masz prawa w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi?

 1. Dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i ich przeniesienia.
 2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem jej wykorzystania przed cofnięciem).
 3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wykorzystanie plików cookies

1.Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki Cookies,  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystałeś ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania z dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.

 3. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu;
 • „własne” – zamieszczane przeze Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.

 4. Informacje w żaden sposób nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej. Powinieneś sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zapoznaj się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 5. Oprogramowanie do przeglądania serwisu, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies.

6. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Zespół ITABILITY