Szkolenia

Analiza biznesowa i systemowa

Sukces jest pochodną umiejętności - zwiększaj swoje kompetencje
Oferta szkoleń
Outsourcing i wsparcie

Analiza biznesowa i systemowa

Sukces jest pochodną umiejętności- zaufaj ekspertom
Oferta współpracy

Usługi

Dysponujemy zespołem doświadczonych ekspertów o uzupełniających się kompetencjach. Oferujemy wsparcie lub outsourcing wybranych elementów analizy biznesowej oraz inżynierii wymagań.

Consulting

Wsparcie w obszarach analizy biznesowej i systemowej oraz inżynierii wymagań.

Outsourcing

Outsourcing wybranych elementów analizy biznesowej i systemowej.

Body leasing

Elastyczny dostęp do specjalistów – analityków biznesowych i systemowych.

Szkolenia

Naszą misją jest zwiększanie konkurencyjności naszych Klientów poprzez rozwijanie kompetencji ich pracowników. Realizujemy ją dostarczając nowoczesne i indywidualnie dopasowane szkolenia.

Planowanie czynności analitycznych w projekcie (warsztat)

Praktyczne, warsztatowe omówienie tematu planowania efektywnej analizy biznesowej.

Poprawne specyfikowanie wymagań (warsztat)

Praktyczne, warsztatowe omówienie skutecznego i efektywnego specyfikowania wymagań.

Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych (warsztat)

Praktyczne, warsztatowe wprowadzenie do tematu modelowania procesów biznesowych.

ISTQB® Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst

Zaawansowane szkolenie dotyczące technicznym aspektów testowania, oparte na sylabusie ISTQB CTAL-TTA.

ISTQB® Certified Tester Advanced Level Test Analyst

Zaawansowane szkolenie zawierające kompleksową wiedzę o testowaniu, oparte na sylabusie ISTQB CTAL-TA.

ISTQB® Foundation Level 4.0

Przygotowanie do egzaminu ISTQB Certyfikowany Tester na poziomie podstawowym.

Projektowanie zorientowane na użytkownika

Praktyczne szkolenie dotyczące użyteczności i UX w kontekście analizy biznesowej.

Analiza biznesowa – BCS Business Analysis

Przygotowanie do egzamin BCS Foundation Certificate in Business Analysis.

IREB® CPRE Advanced Level Requirements Management

Zaawansowane szkolenie dotyczące zarządzania wymaganiami, oparte na sylabusie IREB®.

Zarządzanie interesariuszami – BCS Stakeholder Management

Przygotowanie do egzamin BCS Professional Certificate in Stakeholder Engagement.

IREB® RE@Agile – Agile Primer

Szkolenie dotyczące zagadnień inżynierii wymagań w kontekście metodyk zwinnych (Agile).

IREB® CPRE Advanced Level Requirements Modeling

Zaawansowane szkolenie dotyczące modelowania wymagań, oparte na sylabusie IREB®.

Analiza biznesowa w projekcie IT

Poprawne i efektywne zastosowanie technik analizy biznesowej w projekcie, na przykładzie wybranego Case Study.

Zarządzanie wymaganiami w projekcie IT

Intensywne szkolenie umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania wymaganiami.

IREB® CPRE Advanced Level Requirements Elicitation

Zaawansowane szkolenie dotyczące pozyskiwania wymagań, oparte na sylabusie IREB®.

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0

Praktyczny kurs modelowania procesów w BPMN 2.0. Omówienie głównych elementów notacji oraz celów i zasad modelowania.

Analiza biznesowa – przegląd zagadnień

Przegląd zagadnień, profesjonalna terminologia oraz popularne techniki używane w analizie biznesowej.

Analiza biznesowa w Agile

Efektywna analiza biznesowa w środowisku zwinnym. Skuteczne techniki, zasady i dobre praktyki.

Inżynieria wymagań – IREB® CPRE Foundation Level

Przygotowanie do egzaminu IREB Certyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań.