Zarządzanie interesariuszami - BCS Stakeholder Management

Opis szkolenia

Trzydniowe, intensywne szkolenie umożliwiające uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy. Program szkolenia obejmuje metody klasyfikacji interesariuszy, skutecznej komunikacji i budowania relacji.

Omawiane są techniki budowania zaangażowania interesariuszy w prace projektowe, tematyka zarządzania oczekiwaniami oraz techniki rozwiązywania konfliktów.

Program szkolenia oparto na programie BCS Professional Certificate in Stakeholder – uzupełnionym o aspekty praktyczne i wnioski z kilkunastoletniego doświadczenia trenera w branży IT.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego BCS Professional Certificate in Stakeholder Engagement.

Autorem szkolenia jest Karolina Zmitrowicz.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Inżynierów wymagań
 • Analityków biznesowych i systemowych
 • Konsultantów IT
 • Właścicieli produktu (Product Ownerów)
 • Kierowników projektów (Project Managerów)

Co zyskasz?

 • Zrozumiesz kluczowe pojęcia i koncepcje stosowane w zarządzaniu relacjami z interesariuszami
 • Poznasz czynności i zasady pracy z interesariuszami
 • Dowiesz się jak zaplanować proces zarządzania zaangażowaniem interesariuszy w swoim projekcie

Zakres

Interesariusze

 • Rodzaje interesariuszy
 • Analiza i priorytetyzacja interesariuszy
 • Planowanie i monitorowanie interesariuszy
 • Perspektywy interesariuszy

Komunikacja

 • Proces komunikacji
 • Bariery w komunikacji: semantyczne, fizyczne, psychologiczne
 • Aktywne słuchanie
 • Zachowania związane ze słuchaniem

Praca z grupami interesariuszy

 • Proces rozwoju grupy
 • Style uczenia się: aktywista, pragmatyk, refleksyjny, teoretyk

Warsztaty facylitowane

 • Korzyści z warsztatów facylitowanych
 • Role w warsztatach facylitowanych
 • Etapy warsztatów facylitowanych
 • Planowanie warsztatów facylitowanych
 • Prowadzenie warsztatów facylitowanych
 • Techniki facylitacji: elicytacja i wizualizacja

Budowanie relacji

 • Natura relacji
 • Elementy komunikacji według Mehrabiana
 • Techniki tworzenia i podtrzymywania relacji
 • Budowanie relacji przy użyciu lustra, dopasowania, tempa

Kreatywne rozwiązywanie problemów

 • Proces kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Bariery dla kreatywności
 • Techniki generowania pomysłów
 • Zarządzanie procesem kreatywnego myślenia przy użyciu Sześciu Kapeluszy de Bono

Zarządzanie oczekiwaniami

 • Kategorie oczekiwań
 • Źródła oczekiwań: kontrolowani i niekontrolowani twórcy oczekiwań
 • Proces zarządzania oczekiwaniami

Negocjacje z interesariuszami

 • Negocjacje oparte na zasadach
 • BATNA
 • Negocjacje integracyjne i rozdzielające

Zarządzanie konfliktem

 • Źródła konfliktów
 • Opcje rozwiązywania konfliktów
 • Narzędzie MODE konfliktu Thomasa-Kilmanna

Czas trwania

3 dni (24 godziny wraz z przerwami)

Cena

3000 PLN + VAT (3690 PLN z VAT)

Egzamin

 • Forma: test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 90 minut
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdania: 65%
 • Język egzaminu: angielski

 

Egzamin nie jest częścią szkolenia. Jest przeprowadzany przez zewnętrzną organizację.

Skuteczne i efektywne zarzadzanie interesariuszami

Efektywna współpraca w projekcie

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Zapisz się lub zamów indywidualną ofertę.

Zapisz się