Projektowanie zorientowane na użytkownika

Opis szkolenia

Trzydniowe szkolenie realizowane w formie warsztatowej.

Podczas szkolenia uczestnik pozna definicję użyteczności i jej znaczenie dla sukcesu projektu, nauczy się planować użyteczność rozwiązań na podstawie informacji o kontekście systemu oraz pozna skuteczne metody pozyskiwania wymagań dotyczących użyteczności.

Dla wybranego zagadnienia wykonamy analizę kontekstu użytkowania, opracujemy persony i customer journey oraz pozyskamy szczegółowe wymagania przy użyciu sprawdzonych metod i technik. Dodatkowo, uczestnik pozna zasady walidacji rozwiązań informatycznych pod kątem spełnienia potrzeb odbiorcy docelowego, w tym zasady realizacji testów użyteczności oraz możliwe techniki wspierające.

Szkolenie oparte jest na międzynarodowych standardach w dziedzinie użyteczności oraz uznawanych w branży dobrych praktykach.

Szkolenie zawiera część warsztatową – praktyczne wykorzystanie poznanych technik.

Autorem szkolenia jest Karolina Zmitrowicz.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Inżynierów wymagań
 • Analityków biznesowych i systemowych
 • Konsultantów IT
 • Członków zespołów IT
 • Właścicieli produktu (Product Ownerów)
 • Kierowników projektów (Project Managerów)
 • Testerzy oprogramowania (QA)
 • Projektanci rozwiązań cyfrowych (UX)

Co zyskasz?

 • Poznasz kluczowe pojęcia i koncepcje związane z użytecznością rozwiązań cyfrowych
 • Poznasz skutecznych metody pozyskiwania wymagań dotyczących użyteczności
 • Zdobędziesz umiejętności niezbędne do projektowania użytecznych rozwiązań IT

Zakres

Teoria użyteczności

 • Definicja użyteczności
 • Elementy składające się na użyteczność
 • Koncepcja UX
 • Użyteczność a przewaga konkurencyjna

Planowanie użyteczności

 • Analiza interesariuszy
 • Analiza kontekstu użytkownika
 • Cele jakościowe

Pozyskiwanie i analiza wymagań użyteczności

 • Techniki pozyskiwania wymagań
 • Użyteczność a funkcjonalność rozwiązania

Projektowanie oprogramowania z perspektywy użytkownika (User – Centered Design)

 • Projektowanie Interfejsu Użytkownika
 • Normy, standardy, wytyczne
 • Style guide

Testowanie i ocena użyteczności

 • Listy kontrolne (check lists)
 • Testy z udziałem użytkowników (testy użyteczności – usability testing)
 • Metody zaawansowane – podstawy

Rozwój w kierunku użyteczności i UX

 • Certyfikacja kwalifikacji
 • Kompetencje w obszarze użyteczności a inne role projektowe

Podsumowanie

 • Podsumowanie warsztatów
 • Dobre praktyki i listy kontrolne

Czas trwania

2 dni (16 godzin wraz z przerwami)

Cena

2400 PLN + VAT (2952 PLN z VAT)

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Zapisz się lub zamów indywidualną ofertę.

Zapisz się