• Telefon: +48 724 356 003
 • kontakt@itability.pl
Nasze profile:

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie:

  a) imię i nazwisko,
  b) nazwa firmy,
  c) telefon kontaktowy (opcjonalnie),
  d) adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu lub mieszkania),
  e) adres prowadzenia działalności gospodarczej albo siedziby spółki,
  f) numer NIP
  g) adres email

  przez ITability Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-116) przy ul. Rynek 60

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy: kontakt@itability.pl
  W razie jakichkolwiek pytań, kontakt pod wskazanym wyżej adresem.