Analiza biznesowa na podstawie BABOK®

Opis szkolenia

Analiza biznesowa na podstawie BABOK®

BABOK (A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge®) to jedno z najpopularniejszych opracowań dotyczących analizy biznesowej opracowane przez IIBA (International Institute of Business Analysis) – międzynarodowe stowarzyszenie skupiające specjalistów wymienionej dziedziny.

Dla wielu organizacji BABOK stanowi punkt odniesienia i definiuje standardy prowadzenia profesjonalnej i efektywnej analizy biznesowej.

Szkolenie pozwala na kompleksowe zapoznanie się z BABOK, zawartą tam terminologią, opisami poszczególnych aktywności oraz technik. Pozwala poznać dobre praktyki i nabrać profesjonalnego warsztatu, bazując na uznanych, międzynarodowych wzorcach i standardach.

Szkolenie zawiera część warsztatową – praktyczne wykorzystanie poznanych technik.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Inżynierów wymagań
 • Analityków biznesowych i systemowych
 • Przedstawicieli innych specjalizacji IT

Co zyskasz?

 • Poznasz międzynarodowe standardy analizy biznesowej zdefiniowane w BABOK®
 • Dowiesz się jakie są obowiązki i zadania analityka biznesowego
 • Poznasz w profesjonalną terminologię
 • Ustrukturyzujesz i poszerzysz wiedzę
 • Dowiesz się jak efektywnie pozyskiwać i dokumentować wymagania
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności planowania oraz zarządzania analizą biznesową

Czas trwania

4 dni (32 godziny wraz z przerwami)

Zakres

Wstęp

 • Czym jest analiza biznesowa?
 • Kim jest analityk biznesowy?

Kluczowe pojęcia analizy biznesowej

 • Kluczowe terminy
 • Schemat klasyfikacji wymagań
 • Interesariusze
 • Wymagania a projekty

Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

 • Planowanie podejścia do analizy biznesowej
 • Planowanie zaangażowania interesariuszy
 • Planowanie zarządzania analizą biznesową
 • Planowanie zarządzanie informacjami analizy biznesowej
 • Identyfikacja ulepszeń analizy biznesowej

Pozyskiwanie i współpraca

 • Przygotowywanie pozyskiwania
 • Przeprowadzenie pozyskiwania
 • Potwierdzanie wyniki pozyskiwania
 • Przekazywanie informacji
 • Zarządzanie współpracą z interesariuszami

Zarządzanie cyklem życia wymagań

 • Śledzenie powiazań
 • Utrzymywanie wymagania
 • Ustalanie priorytetów wymagań
 • Ocena zmian w wymaganiach
 • Zatwierdzanie wymagań

Analiza strategii

 • Analiza stanu obecnego
 • Definiowanie stanu przyszłego
 • Ocena ryzyka
 • Definiowanie strategii zmiany

Analiza wymagań i definicja projektu

 • Dokumentowanie i modelowanie wymagań
 • Walidacja wymagań
 • Weryfikacja wymagań
 • Definiowanie architektury wymagań
 • Definiowanie opcji projektowych
 • Analiza potencjalnej wartość i proponowanie rozwiązania

Ocena rozwiązania

 • Mierzenie wydajność rozwiązania
 • Analiza miar wydajności
 • Ocena ograniczeń rozwiązania
 • Ocena ograniczeń organizacji
 • Zalecenia działań zwiększających wartość rozwiązania

Podstawowe kompetencje

 • Analityczne myślenie i rozwiązywanie problemów
 • Charakterystyki behawioralne
 • Wiedza biznesowa
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności interakcji
 • Narzędzia i technologia

Techniki

 • Techniki pozyskiwania wymagań
 • Techniki dokumentowania wymagań
 • Techniki współpracy z interesariuszami

Perspektywy

 • Perspektywa Agile
 • Perspektywa analityki biznesowej
 • Perspektywa technologii informatycznych
 • Perspektywa architektury biznesowej
 • Perspektywa zarządzania procesami biznesowymi

Cena

2900 PLN + VAT (3 567 PLN z VAT)

Planowane terminy

4 – 7 listopada 2024 (poniedziałek – czwartek) trener: Radosław Grębski

Poznaj uniwersalne standardy analizy biznesowej

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Zapisz się lub zamów indywidualną ofertę.

Zapisz się